Dream Evolution Asia

ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 โดยการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง


Dream Evolution Asia

บริการจัดส่งสินค้า ขนส่งสินค้า การขนส่ง คลังเช่า เช่าคลังสินค้า เช่าโกดัง

เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

พันธกิจ

บริษัทฯยึดมั่นในการให้บริการที่คำนึงถึงความเรียบร้อยของสินค้า รวดเร็ว ฉับไว ถึงจุดหมายทันตามกำหนดเวลา ให้บริการแบบส่งตรงถึงหน้าบ้านทุกหลัง (Door to Door) ด้วยรถขนส่งแบบตู้ปิดของบริษัทกว่า 200 คัน บริการในระบบจัดการด้วยเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา เราสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อได้ทุกสาขา และสร้างระบบควบคุมสินคาด้วยการติดบาร์โค้ด (Barcode) บนสินค้าทุกชิ้น ระบบจะบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้าทุกขั้นตอน ทำให้เราสามารถติดตามสินค้าได้ตลอดเส้นทางจนถึงจุดหมาย ขณะที่ลูกค้าก็สามารถติดตามสินค้าได้ด้วยตนเอง

บริการกระจายสินค้าองค์กร

ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี ในธุรกิจ รับ-ส่ง สินค้าภายในประเทศ บริษัทฯ มีเครือข่ายที่ครอบคลุมและพาหนะหลายรูปแบบ พร้อมที่จะกระจายสินค้าแก่องค์กรไปยังทุกที่ในประเทศตลอดจนรายงานผลการส่งสินสินค้าแก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางธุรกิจขององค์กร

บริการส่งสินค้าแก่ธุรกิจออนไลน์

จากการเติบโตในอัตราเพิ่มที่สูงขึ้นทุกๆปี บริษัทฯ จึงได้เปิดบริการส่งสินค้าแก่ผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce ) ซึ่งต้องการการบริการเพิ่มเติมเป็นพิเศษ เช่น การทำรายงานการส่งสินค้า , รายงานการรับคืนสินค้า, การโทรนัดหมายลูกค้า ตลอดจนการเก็บเงินเมื่อนำส่งสินค้า ฯลฯ

บริการส่งสินค้าด่วน (Express)

ด้วยการแข่งขันของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ความรวดเร็วในการนำส่งสินค้า จึงมีความจำเป็นแก่ธุรกิจ บริษัทฯจึงมีบริการส่งสินค้ากรณีเร่งด่วน (Express)ถึงที่หมายในเวลาที่รวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า

บริการเก็บเงินปลายทาง

จากความหลากหลายของลักษณะการทำธุรกิจของลูกค้า บริษัทฯ จึงมีบริการเพิ่มเติมกรณีลูกค้าต้องการให้เก็บเงินค่าสินค้าจากผู้รับสินค้า

เพิ่มเติม

บริการหีบห่อ

เพื่อความสะดวกของลูกค้า บริษัทฯ จึงมีบริการกรณีลูกค้าต้องการให้มีการ ห่อหุ้ม หีบห่อ หรือ การจัดรวมชุด ตามลักษณะความต้องการของลูกค้า

Learn More

บริการคลังสินค้า

กรณีลูกค้าต้องการ การพักสินค้า บริษัทฯ ยินดีให้บริการคลังสินค้าทั้งในระยะเวลาสั้น หรือระยะยาว ในทุกขนาดของพื้นที่ตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป

บริการเหมาคัน

กรณที่ลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวในการส่งสินค้า บริษัทฯ ยินดีในบริการเช่าเหมาคัน เป็นรายเดี่ยวในขนาดรถเริ่มตั้งแต่ 1 ตัน จนถึง 20 ตัน ของความจุ

บริการติดต่อและให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการ

เพื่อความรวดเร็วและให้ข้อมูลที่แม่นยำในการส่งสินค้า บริษัทมีบริการในการติดต่อหรือให้ข้อมูล

ประสิทธิภาพ

ด้วยความเชี่ยวชาญทำให้เราสามารถจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และพึงพอใจต่อลูกค้าที่มาใช้บริการจนเกิดการบอกต่อบริการทั้งในและต่างประเทศ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท Dream Evolution Asia จำกัด  ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 โดยการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง  และผู้บริหารการตลาดที่มีประสบการณ์ด้านการขนส่งพัสดุภัณฑ์มากว่า 15 ปี  ด้วยความมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันที่เชื่อมั่นว่าสามารถบริหารจัดการการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  สามารถลดต้นทุนธุรกิจด้วยการมีห่วงโซอุปทาน (Value Chain) โดยเฉพาะการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Services) ที่มีระบบจัดเก็บ  ควบคุมและติดตามการขนส่งสินค้าได้ตลอดเส้นทาง  ด้วยความเข้าใจตลาดของคนไทยด้วยกันเอง  ตลอดจนมีราคาที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ  ทำให้บริษัทฯสามารถแข่งขันกับธุรกิจข้ามชาติจนมีการขยายตัวและมีการพัฒนาในด้านต่างๆ  ดังนี้


- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  1 ล้านบาทในปี 2547 สู่ 10 ล้านบาทในปี 2558
- พัฒนาระบบโปรแกรมในการติดตามการขนส่งของสินค้า  โดยการใช้บาร์โค้ดควบคุมทุกขั้นตอนในทุกชิ้นของสินค้า
- เพิ่มและพัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในการให้บริการแก่ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทุกปี  กระทั่งมีบุคลากรที่ชำนาญงานกว่า  450  คน  ในปี  2558
- มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในคลังสินค้า  ยานพาหนะ  และศูนย์กระจายสินค้า (Hub) ทั่วประเทศ
- บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพ  บริการ  ISO9001:2008  ในปี 2555

ติดต่อเรา

ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Email: contactus@slg-journal.com

Phone: 088-366-7575